Info z jednání Rady VF
Aktualizováno
17 Září 2021
Jednání

Info z jednání Rady VF

Dne 9. září 2021 proběhlo jednání Rady Vinařského fondu. Na pořadu jednání bylo zejména projednání žádostí předložených během letních prázdnin. Rada se ale také zabývala např. přípravou seminářů pro vývozce nebo spoluprací s CzechTrade. Představena byla i kampaň na Svatomartinské 2021.