Info z jednání RVF 13.6. 2018
Aktualizováno
20 Červen 2018
Jednání

Info z jednání RVF 13.6. 2018

Ve středu 13. června proběhlo další zasedání Rady Vinařského fondu. Rada se zabývala
  • aktuálně probíhající komunikační kampaní na růžová vína
  • návrhy podzimní kampaně (tato bude zaměřena tematicky na párování jídla a vína)
  • návrhem vizuálu pro kampaň Svatomartinské 2018
  • přípravou veřejné zakázky na komunikaci značky Vína z Moravy vína z Čech pro období 2019-21
  • podáními společnosti Navrátilova s.r.o.
  • nevyúčtovanými podporami, resp. případy, kdy příjemce podpory nesplnil některou z podmínek jejího poskytnutí
  • možnou prezentací na veletrhu Prowein 2019 (viz aktualita z 15.6.)