Informace pro pěstitele: splátka návratné části podpory na vinice
22 Říjen 2020
Info pro pěstitele

Informace pro pěstitele: splátka návratné části podpory na vinice

Ke dni 31.10. bude splatná další splátka návratné části podpory na výsadby nebo obnovy vinic z let 2003-2004. Upozorňujeme, že u všech podpor, u kterých byla v roce 2008 posunuta splatnost o 4 roky se již platí vyšší splátka !! Podklady k platbě: číslo účtu: 27-5828060217/0100 nebo 2107734089/2700, variabilní symbol: číslo rozhodnutí (RV) bez lomítka, specifický symbol: IČ nebo rodné číslo bez lomítka. V případě dotazů se obracejte na Ing. Ctibora Dolanského (dolansky@vinarskyfond.cz, 606601847).