Upozornění pro vinaře – žadatele o podporu
Aktualizováno
18 Leden 2018
Podpory

Upozornění pro vinaře – žadatele o podporu

Upozorňujeme vinaře - výrobce vín, kteří žádají o podporu např. na soutěže a výstavy, že jednou z podmínek poskytnutí podpory je splnění závazků vůči Fondu (odvody, splátky za návratnou část podpory na výsadby vinic z let 2003-4), a to ke dni podání žádosti. Žadatel toto stvrzuje podpisem čestného prohlášení, které je součástí žádosti.