Změny v posuzování žádostí na Vinařském fondu
Aktualizováno
14 Duben 2023
Informace

Změny v posuzování žádostí na Vinařském fondu

Vážení žadatelé o podpory z Vinařského fondu,

Vinařský fond se už bezmála 20 let významným způsobem zasluhuje o růst publicity, tedy i popularity značky VMVČ a za tímto účelem taktéž podporuje množství projektů s vinařskou tematikou. Od literatury a tiskových materiálů, přes vzdělávací akce, až po soutěže, výstavy a akce nejrůznějšího charakteru. Vše s jednoduchou vizí… podpořit maximum aktivit, které povedou ke zvyšování povědomí o našich vínech.

Zatímco v počátcích své existence fond reagoval na jednotky, maximálně desítky projektů, dnes jich s prakticky stejným rozpočtem zpracovává bezmála tisíc. A proto rada Vinařského fondu musí nutně kriticky zabývat dvěma otázkami.

  1. Zda je v zájmu moravského a českého vinařství a vinohradnictví podporovat tuto “změť” projektů bez bližšího, koncepčního cílení? Navíc s omezenou možností kontroly kvality a přínosu všech těchto projektů.
  2. Jak se změnila za dvacet let existence VF situace na trhu a jak na tyto změny reagovat? Obzvláště během poslední tří let se dala do pohybu řada témat bezprostředně se týkajících našeho oboru a je na nás, jak úspěšně se s těmito novými trendy vypořádáme. Ať už jde o tržby a prodejní ceny, konfrontaci s dovozy, tendence omezovat reklamu na alkoholické nápoje, opakovaně se vynořující hlasy volající po spotřební dani atd. atd. Vhodné reakce na ně se predikují jen těžce už je proto, že řada legislativních inciativ přichází z mezinárodního prostředí. Nicméně všechny tyto okolnosti vyžadují změnu přístupu, změnu strategie.

A proto rada VF přistoupila v závěru roku 2022 k zahájení úprav systému přidělování podpor, který nově zohledňuje priority jednotlivých projektů a oblastí.

Cílem je jediné, a to, aby do budoucna Vinařský fond podporoval jen odpovídající množství projektů s nejvyšší kvalitou, a navíc v oblastech – tematických okruzích, které budou v daném čase maximálně přínosné pro naše vína, vinaře a vinohradníky.

Chápeme fakt, že tento přístup nemusí vyhovovat každému subjektu, obzvláště v situacích, kdy si prostřednictvím prostředků z VF držel žadatel neztrátovou ekonomiku své akce, avšak naše zodpovědnost je komplexní. Jsme nuceni rozhodovat v zájmu značky VMVČ a jsme přesvědčeni, že tato změna strategie je nejen nutná, ale je i správná.

Současně pro nás tento započatý proces změn zůstává otevřeným a živým, kdy průběžně vše vyhodnocujeme, budeme odstraňovat rezervy a precizovat náš záměr. Proto se dá očekávat, že již v letním termínu žádostí dojde k dalším úpravám.

Dále bude v nejbližší době představen formát, prostřednictvím kterého budeme komunikovat nejen záměry a přístup VF na daný rok, ale i aktuality a tematické kampaně v průběhu roku. Právě proto, aby se mohl každý žadatel navázat na aktivity Vinařského fondu, kvalitně připravit své projekty a abychom společně využili těchto synergií k odvrácení nepříliš utěšené aktuální tržní situace. A také abychom přispěli k vytvoření ještě silnější a srozumitelnější pozice našich vín v České republice i zahraničí.

Počítáme taktéž s osobními setkáními se skupinami vinařů a vinařskými spolky, abychom vysvětlovali aktivity VF, jeho možnosti i legislativní omezení.

S úctou   Rada Vinařského fondu