Info z jednání Dozorčí rady VF
Aktualizováno
8 Červen 2018
Jednání

Info z jednání Dozorčí rady VF

Dne 4. června 2018 zasedala Dozorčí rada Vinařského fondu. Dozorčí rada schválila
  • rozpočet (plán výdajů) Fondu na rok 2018 v podobě předložené Radou Vinařského fondu (viz zde)
  • účetní závěrku a výroční zprávu VF za rok 2017
  • úpravy organizačního řádu VF předložené Radou VF